Harmonogram zajęć prowadzonych w Katedrze
semestr letni, rok ak. 2016/17

Termin Sala H Zajęcia - grupa
Akustyka mowy (II/2)
Cz: 13 - 14 EA 736 Wykład
Wt: 13 - 15 EA 630 Laboratorium (co 2 tygodnie)
Akustyka muzyczna (II/3)
Śr: 14 - 16 EA 736 Wykład (do połowy semestru)
Śr: 11 - 13 EA 630 Laboratorium (do połowy semestru)
Inteligentne systemy decyzyjne (I/6)
Cz: 10 - 11 EA Aud.Kow. Wykład
Pn: 10 - 12 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ grupy)
Śr. 08 - 10 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ grupy)
Śr: 15 - 17 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ grupy)
Cz. 15 - 17 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ grupy)
Multimedialne systemy medyczne (II/3)
Wt: 13 - 14 EA 736 Seminarium
Obwody i sygnały (I/2)
Pn: 11 - 13 NE Aud.1L Wykład
Percepcja dźwięku i obrazu (II/1)
Pn: 11 - 13 EA 736 Wykład
Projekt grupowy (II/1)
Wt: 08 - 10 EA 630 Projekt
Projektowanie oprogramowania systemów (II/1)
Śr: 08 - 10 EA Aud.2 Wykład (do połowy semestru)
Pn: 13 - 15 EA 630 Projekt (od połowy semestru)
Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)
Pn: 15 - 17 NE 239 Laboratorium - AiR gr. 1 (½ grupy co 2 tyg.)
Wt: 09 - 11 NE 239 Laboratorium - AiR gr. 2 (½ grupy co 2 tyg.)
Cz: 09 - 11 NE 239 Laboratorium - AiR gr. 3 (½ grupy co 2 tyg.)
Cz: 13 - 15 NE 237 Laboratorium - IB gr. 1 (½ grupy co 2 tyg.)
Wt: 15 - 17 NE 239 Laboratorium - IB gr. 2 (½ grupy co 2 tyg.)
Cz: 11 - 13 NE 239 Laboratorium - EiT gr. 1 (½ grupy co 2 tyg.)
Śr: 15 - 17 NE 237 Laboratorium - EiT gr. 2 (½ grupy co 2 tyg.)
Pt: 09 - 11 NE 237 Laboratorium - EiT gr. 3 (½ grupy co 2 tyg.)
Wt: 15 - 17 NE 237 Laboratorium - EiT gr. 4 (½ grupy co 2 tyg.)
Seminarium dyplomowe magisterskie (II/3)
Pn: 13 - 15 EA 736 Seminarium
Synteza i obróbka obrazu (II/3)
Wt: 10 - 11 EA 736 Wykład
Wt: 11 - 13 EA 736 Laboratorium (co 2 tygodnie)
Systemy i terminale multiedialne (I/6)
Cz: 11 - 12 EA Aud.Kow. Wykład
Śr: 13 - 15 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr. co 2 tygodnie)
Pn: 17 - 19 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr. co 2 tygodnie)
Technika nagłaśniania - wykład (II/1)
Pn: 15 - 17 EA 736 Wykład
Technologia nagrań I (II/1)
Śr: 12 - 14 EA 736 Wykład (do połowy semestru)
Śr: 14 - 16 EA 630+ Laboratorium (co 2 tygodnie)
Pn: 17 - 20 EA Aud.Kow. Laboratorium - dodatkowy termin na nagrania
Technologie multimedialne (I/4)
Pn: 10 - 11 EA Aud.Kow. Wykład
Pn: 14 - 16 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr.)
Wt: 09 - 11 EA 206 Laboratorium - gr. 1 (½ gr.)
Pn: 12 - 14 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr.)
Śr: 10 - 12 EA 206 Laboratorium - gr. 2 (½ gr.)
Pn: 08 - 10 EA 206 Laboratorium - gr. 3 (½ gr.)
Pt: 15 - 17 EA 206 Laboratorium - gr. 3 (½ gr.)
Wt: 11 - 13 EA 206 Laboratorium - gr. 4 (½ gr.)
Pt: 08 - 10 EA 206 Laboratorium - gr. 4 (½ gr.)
Transmisja i rejestracja sygnałów (II/1)
Pt: 12 - 13 EA 736 Wykład
Pt: 13 - 15 EA 630 Laboratorium (co dwa tygodnie)
Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)
Pt: 08 - 10 NE 239 Projekt (co 2 tygodnie)
Objaśnienia symboli sal:
EA - starybudynek Wydziału ETI
NE - nowy budynek Wydziału ETI
Aud. Kow. - audytorium "lewe" w starym budynku ETI