Komunikaty dla studentów RSS

Tematy prac dyplomowych

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako promotorzy prac.

Prace dyplomowe inżynierskie (2018)

16.01.2018


Egzamin dyplomowy inżynierski (I/7)

Termin i miejsce egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów specjalności Systemy multimedialne: poniedziałek, 5 lutego, godz. 10:00, sala 802

15.01.2018

Akustyka środowiska (I/7)

Wyniki kolokwium

Kolokwium poprawkowe z Akustyki Środowiska odbędzie się w dniu 11.01.2018, w sali EA728, w godzinach 12-14.

9.01.2018

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Wyniki kolokwium poprawkowego:

 • 154815: 25 pkt, ocena końcowa: 4,5
 • 154852: 11 pkt, brak zaliczenia
 • 154867: 19 pkt, brak zaliczenia, możliwy "dopyt"
 • 154959: 21 pkt, ocena końcowa: 3,5

Oceny końcowe.

22.12.2017

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Zajęcia mające się odbyć w dniu 13 grudnia są przełożone na 10 stycznia ze względu na szkolenie odbywające się w ramach zajęć z Techniki nagłaśniania.

11.12.2017

Akustyka środowiska (I/7)

W porozumieniu ze studentami sem. 7, specjalność Systemy Multimedialne, zajęcia laboratoryjne oraz wykład z Akustyki Środowiska, zaplanowane na dzień 2.11.2017 zostaną zrealizowane w innym terminie. Termin odrobienia zajęć zostanie określony w dniu: 9.11.2017.

31.10.2017

Akustyka środowiska (I/7)

Zajęcia wprowadzające do Laboratorium z Akustyki Środowiska odbędą się w dniu 5.10 w godzinach 10.15 – 11.00 w sali 802. Pierwszy wykład za Akustyki Środowiska odbędzie się w dniu 5.10 w godzinach 12.15 – 13.00 w sali EA736.

4.10.2017

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia wprowadzające odbędą się w poniedziałek, 2 października, w godzinach 12.15-13.00 w sali EA802.

Obecność obowiązkowa

1.10.2017 (aktualizacja)

Seminarium dyplomowe inżynierskie (I/7)

Zajęcia organizacyjne w ramach Seminarium dyplomowego inżynierskiego (sem. 7) odbędą się sali EA07 w dniu 5.10. o godz. 13:15. Obecność dyplomantów studiujących na specjalności prowadzonej w katedrze i opiekunów prac obowiązkowa. Pożądana jest obecność studentów innych specjalności, którzy obrali tematy prac dyplomowych inżynierskich w KSMM.

29.09.2017

Pomiary w technice studyjnej (II/2)

Zajęcia organizacyjne z wykładu i laboratorium PTS odbędą się w terminie wykładu: środa, 4.10, godz. 13.15 w sali NE 105. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, w dniu 2.10 zajęć nie będzie.

29.09.2017

Elektroniczne instrumenty muzyczne (I/7)

Zajęcia organizacyjne z wykładu i laboratorium EIM odbędą się w terminie wykładu: wtorek, 3.10, godz. 11.15 w sali EA 736.

29.09.2017

Technologia nagrań i Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Zajęcia wprowadzające odbędą się we wtorek, 3 października, w godzinach 11.15-13.00 w sali EA802.

Obecność obowiązkowa

27.09.2017

Technika rejestracji sygnałów (I/7)

Zajęcia wprowadzające do wykładu i laboratorium odbędą się w poniedziałek, 2 października, w godzinach 13.15-14.00 w sali EA802 (sala seminaryjna Katedry).

Obecność obowiązkowa

27.09.2017

Technika nagłaśniania (II/1)

Wyniki kolokwium poprawkowego:

 • 146299 - 26,6 punkty - ocena końcowa: 3,0
 • 144023 - 23 punkty - bz (możliwy dopyt)

12.09.2017

Technologie multimedialne (I/4)

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w czwartek, 14 września, w godzinach 14-15 w sali NE 204.

6.09.2017

Akustyka mowy (II/1)

Kolokwium poprawkowe z Akustyki Mowy odbędzie się w dniu 13.09.2017 w sali EA 736 w godzinach 14:15 – 15:15.

5.09.2017

Technologia nagrań (II/1)

Wyniki poprawkowego kolokwium z Technologii nagrań:

 • 143362 - 30,5
 • 149167 - 28,5

27.06.2017

Multimedialne systemy medyczne (II/3)

Oceny z przedmiotu

Nadal brak kilku prezentacji!

26.06.2017 (aktualizacja)

Technologie multimedialne (I/4)

Wyniki z przedmiotu.

Ewentualne oglądanie prac będzie możliwe w czwartek i piątek (22 i 23 czerwca) w godzinach 12-13.

21.06.2017

Technologie multimedialne (I/4)

Wyniki z ćwiczeń 1-12.

Ewentualne reklamacje do wyników z laboratorium z Technologii multimedialnych można składać najpóźniej do 20 czerwca - mailowo bądź osobiście (w tym drugim przypadku wyłącznie w godzinach konsultacji).
Jeżeli problem dotyczy oceny z konkretnego ćwiczenia - proszę kontaktować się najpierw z prowadzącym dane ćwiczenie.

12.06.2017

Technologie multimedialne (I/4)

Zaliczenie z przedmiotu odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca w godzinach wykładu.
Osoby o nazwiskach zaczynających się od liter A-M piszą w sali AUD1L NE (nowe ETI).
Osoby o nazwiskach zaczynających się od liter N-Z piszą w sali AUD1 EA (stare ETI).
Proszę pojawić się pod salami o godzinie 10.00, mieć ze sobą legitymację studencką (ew. inny dokument tożsamości).

12.06.2017

Transmisja i rejestracja sygnałów (II/1)

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w piątek, 9 czerwca, o godzinie 10.00.

05.06.2017

Technologia nagrań I (II/1)

Ćwiczenie "Przygotowanie zaliczeniowej płyty CD/DVD" zostanie zrealizowane w dniu 14 czerwca w godzinach 14-16 dla wszystkich grup laboratoryjnych.

30.05.2017

Informacje dla studentów specj. IDiO - sem. 1

27.04.17 r., godz. 10.00 - Technologia nagrań – zaliczenie wykładu (sala 736)
8.05.17 r., godz. 15.15 - Technika nagłaśniania – kolokwium (sala 736)
15.05.17 r., godz. 11.15 – Percpecja DiO – kolokwium (sala 736)
12.06.17 r., godz. 11.15 - Percpecja DiO – egzamin „0” (sala 736), ostatni wykład z Percepcji DiO (19.06.17 r.) – obecność obowiązkowa (nb nieusprawiedliwiona= -10 punktów z całkowitej punktacji)
19.06.17 r., godz. 15.15 – Technika nagłaśniania – egzamin „0” (sala 736)

11.04.2017

Technologie multimedialne (I/4)

Ze względu na chorobę prowadzącego zajęcia mające się odbyć w środę 12 kwietnia, zostają przełożone na 19 kwietnia.

Aktualny harmonogram zajęć

10.04.2017

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w Katedrze Systemów Multimedialnych PG. W sprawie wyboru tematów i szczegółowych informacji o tematach proszę zgłaszać się do osób wymienionych jako promotorzy prac.

Prace dyplomowe inżynierskie (2017)

27.02.2017

Projekt grupowy (II/1)

Termin przedmiotu w Katedrze Systemów Multimedialnych został przeniesiony z wtorku z godz. 18:15-19:45 na wtorek godz. 8:30-10:00. Planowo jest to termin, w którym odbędą się w trakcie semestru spotkania koordynatora, opiekunów i studentów. Spotkania będą dotyczyły organizacji pracy, weryfikacji postępów oraz odbioru efektów końcowych w obecnym semestrze. Termin najbliższych zajęć określony będzie po wybraniu tematów z puli KSMM przez zainteresowanych studentów. Do tego czasu studenci powinni kontaktować się bezpośrednio z opiekunami w celu omówienia założeń projektów, co ma ułatwić decyzje o wyborze konkretnych tematów. Wszelkie Sprawy organizacyjne, nie związane stricte z tematami projektów, proszę uzgadniać z koordynatorem katedralnym, którym jest mgr inż. Adam Korzeniewski.

28.02.2017

Przetwarzanie sygnałów - laboratorium (I/4)

Zajęcia LabPS rozpoczynają się od 27 lutego. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie wizytówki prowadzącego

22.02.2017

Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt (I/6)

Zajęcia organizacyjne odbędą się w piątek, 24.02, o godz. 9.15 w sali EA 32, dla obu grup dziekańskich. Obecność studentów obowiązkowa.

22.02.2017

Technologia nagrań II (II/2)

Wyniki końcowe

20.02.2017 (aktualizacja - godzina 21)

Percepcja dźwięku i obrazu (II/2)

Wyniki końcowe

20.02.2017 (aktualizacja - godzina 21)

Przetwarzanie dźwięku i obrazu (I/5)

Kolokwium poprawkowe z PDiO zaliczyły następujące osoby:

 • 149211 - 4,0
 • 154897 - 3,0
 • 154985 - 3,0
 • 154994 - 3,0

16.02.2017

Technika nagłaśniania (II/2)

Z powodu choroby prowadzącego zajęcia w dniu 25 stycznia odwołane.

24.01.2017

Akustyka środowiska (I/7)

Oceny końcowe. Stan na dzień 12.01.2017.

12.01.2017

Projekt dyplomowy inżynierski (I/7)

Egzaminy dyplomowe inżynierskie odbędą się 1 lutego 2017 r. od godz. 09:30.

20.12.2016

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia mające się odbyć w dniu 23 listopada przełożone są na poniedziałek, 28 listopada, w godzinach 12-14.

17.11.2016

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku

Wykład z Diagnostyki i protetyki słuchu i wzroku w środę 9 listopada został odwołany z powodu wyjazdu Prowadzącej. Wykład odbędzie się 16 listopada.

7.11.2016

Akustyka środowiska (I/7)

Zmiana terminu i sali wykładowej dla zajęć Akustyka Środowiska – wykład. Od dnia 12.10.2016 zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach 9.15 – 11.00 w sali NE AUD2.

11.10.2016

Technika nagłaśniania (II/2)

Zajęcia wprowadzające do laboratoratorium z Techniki nagłaśniania odbędą się 5 października o godzinie 10.00 w sali seminaryjnej (802).

5.10.2016